Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.32

Verš

bhakti pracāriyā sarva-tīrtha prakāśila
madana-gopāla-govindera sevā pracārila

Synonyma

bhakti pracāriyā — šířící oddanou službu; sarva-tīrtha — všechna poutní místa; prakāśila — odhalili; madana-gopāla — Rādě a Madana-mohanovi; govindera — Śrī Rādě a Govindajīmu; sevā — službu; pracārila — zavedli.

Překlad

Po příchodu do Vrindávanu bratři kázali o oddané službě a odhalili mnoho poutních míst. Konkrétně zavedli službu Madana-mohanovi a Govindajīmu.