Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.118

Verš

miśra kahe, — “śuna, prabhu, rājāra vacane
akapaṭe rājā ei kailā nivedane

Synonyma

miśra kahe — Kāśī Miśra řekl; śuna — prosím poslouchej; prabhu — můj drahý Pane; rājāra vacane — králův výrok; akapaṭe — bez postranních úmyslů; rājā — král; ei — toto; kailā nivedane — přednesl.

Překlad

Kāśī Miśra řekl: „Můj drahý Pane, král to udělal bez postranních úmyslů. Prosím poslouchej, co řekl.“