Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.98

Verš

svacchande nimantraṇa, prabhura kīrtana-nartana
svacchande karena sabe prasāda bhojana

Synonyma

svacchande — volně; nimantraṇa — pozvání; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kīrtana-nartana — zpěv a tanec; svacchande — zcela nezávisle; karena sabe — každý dělal; prasāda bhojana — přijímání prasādam.

Překlad

Po jeho odchodu byli zase všichni šťastní. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijímal pozvání jako obvykle a vedl společné zpívání a tancování. Také všichni ostatní přijímali prasādam bez zábran.