Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.80

Verš

yātrānantare bhaṭṭa yāi mahāprabhu-sthāne
prabhu-caraṇe kichu kaila nivedane

Synonyma

yātrā-anantare — po Ratha-yātře; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; yāi — poté, co šel; mahāprabhu-sthāne — do sídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prabhu-caraṇe — u lotosových nohou Pána; kichu — nějakou; kaila — přednesl; nivedane — žádost.

Překlad

Jednoho dne po skončení slavnosti šel Vallabha Bhaṭṭa za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a přednesl žádost u Jeho lotosových nohou.