Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.120

Verš

ghare āsi’ rātrye bhaṭṭa cintite lāgila
“pūrve prayāge more mahā-kṛpā kaila

Synonyma

ghare āsi' — cestou domů; rātrye — v noci; bhaṭṭa — Vallabha Bhaṭṭa; cintite lāgila — začal přemýšlet; pūrve — dříve; prayāge — v Prajágu; more — mně; mahā-kṛpā kaila — prokázal velkou milost.

Překlad

Když se Vallabha Bhaṭṭa té noci vracel domů, uvažoval: „Tehdy v Prajágu ke mně byl Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi laskavý.“