Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.50

Verš

“nikaṭe nā āisa, corā, bhāga’ dūre dūre
āji lāg pāñāchi, daṇḍimu tomāre

Synonyma

nikaṭe — blíž; āisa — nepřijdeš; corā — zloděj; bhāga' — odejdeš; dūre dūre — daleko; āji — dnes; lāg pāñāchi — chytil jsem tě; daṇḍimu tomāre — potrestám tě.

Překlad

„Jsi jako zloděj, protože místo abys přišel blíž, stojíš daleko. Nyní jsem tě ale chytil a potrestám tě.“