Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.308

Verš

ānande raghunāthera bāhya vismaraṇa
kāya-mane sevilena gaurāṅga-caraṇa

Synonyma

ānande — ve stavu transcendentální blaženosti; raghunāthera — Raghunātha dāse; bāhya vismaraṇa — zapomnění všeho vnějšího; kāya-mane — myslí a tělem; sevilena — sloužil; gaurāṅga-caraṇa — lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Transcendentální blaženost Raghunātha dāse neznala mezí. Zapomněl na všechno vnější a svým tělem i myslí sloužil lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua.