Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.293

Verš

ei-mata tina-vatsara śilā-mālā dharilā
tuṣṭa hañā śilā-mālā raghunāthe dilā

Synonyma

ei-mata — takto; tina-vatsara — tři roky; śilā-mālā — kámen a girlandu z lasturek; dharilā — ponechával si; tuṣṭa hañā — ve velké radosti; śilā-mālā — tento kámen a girlandu; raghunāthe — Raghunāthovi dāsovi; dilā — dal.

Překlad

Pán si tento kámen a girlandu ponechával tři roky. Potom je dal Raghunāthovi dāsovi, protože Ho velice uspokojovalo jeho chování.