Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.248

Verš

cāri māsa rahi’ bhakta-gaṇa gauḍe gelā
śuni’ raghunāthera pitā manuṣya pāṭhāilā

Synonyma

cāri māsa — čtyři měsíce; rahi' — když zůstali; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; gauḍe gelā — vrátili se do Bengálska; śuni' — když slyšel; raghunāthera pitā — otec Raghunātha dāse; manuṣya — muže; pāṭhāilā — poslal.

Překlad

Když se všichni bengálští oddaní po čtyřměsíčním pobytu v Džagannáth Purí vrátili domů, doslechl se otec Raghunātha dāse o jejich návratu a poslal svého člověka za Śivānandou Senou.