Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.209

Verš

eta bali’ prabhu madhyāhna karite uṭhilā
raghunātha-dāsa saba bhaktere mililā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhyāhna karite — aby vykonal své polední povinnosti; uṭhilā — vstal; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa; saba — se všemi; bhaktere — oddanými; mililā — setkal se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil, vstal a odešel za svými poledními povinnostmi. Raghunātha dāsa se pak setkal se všemi přítomnými oddanými.