Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.90

Verš

ei-mata mahāprabhu bhakta-gaṇa lañā
nīlācale viharaye bhakti pracāriyā

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakta-gaṇa lañā — doprovázený svými čistými oddanými; nīlācale — v Džagannáth Purí; viharaye — užívá si transcendentální blaženosti; bhakti pracāriyā — káže učení o oddané službě.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu si tak v doprovodu svých společníků, čistých oddaných, užíval v Džagannáth Purí (Níláčale) transcendentální blaženosti, když různými způsoby kázal bhakti.