Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.86

Verš

haridāsa-dvārā nāma-māhātmya-prakāśa
sanātana-dvārā bhakti-siddhānta-vilāsa

Synonyma

haridāsa-dvārā — skrze Haridāse Ṭhākura; nāma-māhātmya — slávy Hare Kṛṣṇa mahā-mantry; prakāśa — projevení; sanātana-dvārā — skrze Sanātanu Gosvāmīho; bhakti-siddhānta-vilāsa — šíření podstaty oddané služby.

Překlad

Slávu svatého jména Pána ukázal Śrī Caitanya Mahāprabhu skrze Haridāse Ṭhākura, který se narodil v muslimské rodině. Podstatu oddané služby zase vyjevil skrze Sanātanu Gosvāmīho, který se téměř stal muslimem.