Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.137

Verš

vācālaṁ bāliśaṁ stabdham
ajñaṁ paṇḍita-māninam
kṛṣṇaṁ martyam upāśritya
gopā me cakrur apriyam

Synonyma

vācālam — upovídanému; bāliśam — dětinskému; stabdham — vzpurnému; ajñam — hloupému; paṇḍita-māninam — považujícímu se za velkého učence; kṛṣṇam — ke Kṛṣṇovi; martyam — obyčejnému smrtelníkovi; upāśritya — když se uchýlili; gopāḥ — pastevci; me — mě; cakruḥ — učinili; apriyam — něco nepříjemného.

Překlad

„(Pán Indra řekl:) ,Tento Kṛṣṇa je obyčejná lidská bytost, a přestože se považuje za velmi učeného, je upovídaný, dětinský, vzpurný a hloupý. Vrindávanští pastevci mě urazili tím, že se uchýlili k Němu, což se mi vůbec nelíbí.̀  “

Význam