Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.118

Verš

pūrṇānanda-cit-svarūpa jagannātha-rāya
tāṅre kaili jaḍa-naśvara-prākṛta-kāya!!

Synonyma

pūrṇa-ānanda — naprostá transcendentální blaženost; cit-svarūpa — duchovní totožnost; jagannātha-rāya — Pán Jagannātha; tāṅre — Jeho; kaili — učinil jsi; jaḍa — netečné; naśvara — pomíjivé; prākṛta — hmotné; kāya — majícím tělo.

Překlad

„Pán Jagannātha je zcela duchovní a plný transcendentální blaženosti, ale ty jsi Jej přirovnal k neživému, zkáze podléhajícímu tělu tvořenému Pánovou netečnou, vnější energií.“

Význam

Pokud si někdo myslí, že podoba Pána Jagannātha je modla ze dřeva, okamžitě do svého života přivolá neštěstí. Padma Purāṇa říká: arcye viṣṇau śilā-dhīḥ...yasya vā nārakī saḥ – „Každý, kdo považuje Božstvo v chrámu za výtvor z kamene či dřeva, je obyvatelem pekla.“ Zavržen je proto rouhač, který si myslí, že tělo Pána Jagannātha je výtvor z hmoty, a dělá rozdíl mezi tělem a duší Pána Jagannātha. Čistý oddaný, znalý vědy o vědomí Kṛṣṇy, žádný rozdíl mezi tělem a duší Pána Jagannātha nedělá. Ví, že jsou jedno a totéž, stejně jako Pán Kṛṣṇa a Jeho duše. Ten, kdo má oči očištěné oddanou službou vykonávanou na duchovní úrovni, může opravdu vidět, že Pán Jagannātha a Jeho tělo jsou zcela duchovní. Pokročilý oddaný proto nevidí uctívané Božstvo jako duši uvnitř těla, jako je tomu v případě obyčejných lidských bytostí. Mezi tělem a duší Pána Jagannātha není rozdíl, protože Pán Jagannātha je sac-cid-ānanda-vigraha, stejně jako je sac-cid-ānanda-vigraha i Kṛṣṇovo tělo. Mezi Pánem Jagannāthem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem ve skutečnosti není žádný rozdíl, ale nevědomý básník z Bengálska vztáhl na tělo Pána Śrī Jagannātha hmotné rozlišování.