Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.52

Verš

haridāsa kahe, — “prabhu, cintā nā kariha
yavanera saṁsāra dekhi’ duḥkha nā bhāviha

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa odpověděl; prabhu — můj drahý Pane; cintā kariha — netrap se; yavanera saṁsāra — hmotné podmínky yavanů; dekhi' — když vidíš; duḥkha bhāviha — nermuť se.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Můj drahý Pane, netrap se. Nebuď nešťastný, když vidíš situaci yavanů v hmotné existenci.“

Význam

VÝZNAM: Tato slova Haridāse Ṭhākura se přesně hodí k oddanému, který svůj život zasvětil službě Pánu. Když je Pán nešťastný z podmínek, ve kterých žijí pokleslé duše, oddaný Ho uklidňuje slovy: „Můj drahý Pane, netrap se.“ To je služba. Každý by se měl ujmout mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua a tak se snažit zmírnit Jeho trápení. To je opravdová služba Pánu. Ten, kdo se snaží ulehčit starosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua o pokleslé duše, je jistě velmi drahým a důvěrným oddaným Pána. Pomlouvat takového oddaného, který se ze všech sil snaží šířit učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, je největší přestupek. Toho, kdo to dělá, čeká trest za jeho závist.