Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.246

Verš

kṛṣṇe nāmāviṣṭa-manā sadā haridāsa
araṇye rodita haila strī-bhāva-prakāśa

Synonyma

kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇy; nāma-āviṣṭa — pohroužená ve zpívání svatého jména; manā — mysl; sadā — neustále; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; araṇye — v divočině; rodita — pláč; haila — bylo; strī-bhāva-prakāśa — předvádění ženských póz.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura byl neustále pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu a na Kṛṣṇovo svaté jméno. Její předvádění póz proto vyznělo jako pláč v lese.