Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.51

Verš

śuni’ brahmacārī kahe, — ‘karaha santoṣe
āmi ta’ āniba tāṅre tṛtīya divase’

Synonyma

śuni' — když slyšel; brahmacārī — Nṛsiṁhānanda Brahmacārī; kahe — řekl; karaha santoṣe — buďte šťastní; āmi — já; ta' — určitě; āniba — přivedu; tāṅre — Jeho (Śrī Caitanyu Mahāprabhua); tṛtīya divase — třetí den.

Překlad

Když to Nṛsiṁhānanda Brahmacārī slyšel, odpověděl: „Uklidněte se prosím. Ujišťuji vás, že Ho sem do tří dnů přivedu.“