Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.166

Verš

svarūpādi mili’ tabe vicāra karilā
triveṇī-prabhāve haridāsa prabhu-pada pāilā

Synonyma

svarūpa-ādi — oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem; mili' — když se sešli; tabe — potom; vicāra karilā — hovořili; triveṇī-prabhāve — vlivem svatého místa na soutoku Gangy a Jamuny; haridāsa — Haridāsa mladší; prabhu-pada pāilā — získal útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Všichni oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm potom dospěli k závěru, že když Haridāsa spáchal sebevraždu na soutoku řek Gangy a Jamuny, jistě nakonec získal útočiště u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura poznamenává, že pro toho, kdo přijal stav odříkání a oděv sannyāsīho nebo bābājīho, a zároveň si pohrává s myšlenkou na uspokojování smyslů, zvláště se ženou, je jediným odčiněním spáchat sebevraždu na soutoku Gangy a Jamuny. Pouze tímto odčiněním může být jeho hříšný život očištěn. Pro toho, kdo je takto potrestán, je možné získat útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Bez tohoto trestu je však útočiště u Śrī Caitanyi Mahāprabhua velmi těžké znovu dosáhnout.