Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.111

Verš

caitanya-caritāmṛta — nitya-nūtana
śunite śunite juḍāya hṛdaya-śravaṇa

Synonyma

caitanya-carita-amṛta — kniha s názvem Caitanya-caritāmṛta; nitya-nūtana — stále svěží; śunite śunite — opakovaným poslechem; juḍāya — uklidní se; hṛdaya-śravaṇa — ucho i srdce.

Překlad

Śrī Caitanya-caritāmṛta je stále více svěží. Kdo jí opakovaně naslouchá, uklidní své srdce i uši.