Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.81

Verš

rādhikādi gopī-gaṇa-saṅge ekatra meli’
yamunāra jale mahā-raṅge karena keli

Synonyma

rādhikā-ādi — v čele se Śrīmatī Rādhārāṇī; gopī-gaṇa-saṅge — s gopīmi; ekatra meli' — poté, co se setkal; yamunāra — řeky Jamuny; jale — ve vodě; mahā-raṅge — v hravé náladě; karena keli — oddává se zábavám.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa byl ve vodě Jamuny ve společnosti gopī v čele se Śrīmatī Rādhārāṇī. V hravém rozpoložení se tam oddávali zábavám.“