Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.111

Verš

‘ihāṅ kene tomarā āmāre lañā āilā?’
svarūpa-gosāñi tabe kahite lāgilā

Synonyma

ihāṅ — sem; kene — proč; tomarā — ty; āmāre — Mě; lañā āilā — přivedl jsi; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosāñi; tabe — tehdy; kahite lāgilā — promluvil.

Překlad

„Proč jsi Mě sem přivedl?“ zeptal se. Svarūpa Dāmodara Mu na to odpověděl: