Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.30

Verš

tāre namaskari’ kālidāsa vidāya māgilā
jhaḍu-ṭhākura tabe tāṅra anuvraji’ āilā

Synonyma

tāre — jemu (Jhaḍuovi Ṭhākurovi); namaskari' — poklonil se a; kālidāsa — Kālidāsa; vidāya māgilā — požádal o svolení k odchodu; jhaḍu-ṭhākura — Jhaḍu Ṭhākura; tabe — tehdy; tāṅra — jeho; anuvraji' — následující; āilā — šel.

Překlad

Kālidāsa se Jhaḍuovi Ṭhākurovi znovu poklonil a požádal ho o svolení odejít. Světec Jhaḍu Ṭhākura ho šel vyprovodit.