Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.109

Verš

rādhā lañā kṛṣṇa praveśilā kandarāte
sakhī-gaṇa kahe more phula uṭhāite

Synonyma

rādhā lañā — se Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; praveśilā — vstoupil; kandarāte — do jeskyně; sakhī-gaṇagopī; kahe — řekly; more — Mně; phula — květiny; uṭhāite — natrhat.

Překlad

„Když Kṛṣṇa se Śrīmatī Rādhārāṇī vstoupili do jeskyně, ostatní gopī Mne požádaly, abych natrhal nějaké květiny.“