Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.57

Verš

‘parameśvarā muñi’ bali’ daṇḍavat kaila
tāre dekhi’ prabhu prīte tāhāre puchila

Synonyma

parameśvara — Parameśvara; muñi' — já jsem; bali' — když řekl; daṇḍavat kaila — poklonil se; tāre — jeho; dekhi' — když uviděl; prabhu — Pán; prīte — s láskou; tāhāre — jeho; puchila — zeptal se.

Překlad

Pánovi se poklonil a řekl: „Já jsem ten samý Parameśvara.“ Když ho Pán uviděl, s láskou se ho začal vyptávat.