Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.23

Verš

prabhu kahe, — ‘kon vyādhi, kaha ta’ nirṇaya?’
teṅho kahe, — ‘saṅkhyā-kīrtana nā pūraya’

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kon vyādhi — jakou nemoc; kaha ta' nirṇaya — můžeš rozpoznat; teṅho kahe — on řekl; saṅkhyā-kīrtana — stanovený počet kol; pūraya — není dokončen.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Haridāse dále zeptal: „Víš, co máš za nemoc?“

Význam

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Mou nemocí je neschopnost dokončit stanovený počet kol.“

Pokud někdo nedokáže dokončit předepsaný počet kol, měl by být považován za duchovně nemocného. Śrīla Haridāsa Ṭhākura je označován jako nāmācārya. My ho samozřejmě nemůžeme napodobovat, ale předepsaný počet kol musí zpívat každý. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy jsme jako minimum určili šestnáct kol, aby to pro lidi ze Západu nebyla příliš velká zátěž. Těchto šestnáct kol se musí odrecitovat, a to tak hlasitě, abychom slyšeli sebe i druhé.