Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.60

Verš

vakreśvara, acyutānanda, paṇḍita-śrīvāsa
satyarāja-khāṅna, āra narahari-dāsa

Synonyma

vakreśvara — Vakreśvara; acyutānanda — Acyutānanda; paṇḍita-śrīvāsa — Paṇḍita Śrīvāsa; satyarāja-khāṅna — Satyarāja Khān; āra — a; narahari-dāsa — Narahari dāsa.

Překlad

Tanečníky v ostatních skupinách byli Vakreśvara Paṇḍita, Acyutānanda, Paṇḍita Śrīvāsa, Satyarāja Khān a Narahari dāsa.