Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.50

Verš

prabhura ei jala-krīḍā dāsa-vṛndāvana
‘caitanya-maṅgale’ vistāri’ kariyāchena varṇana

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei — tyto; jala-krīḍā — hry ve vodě; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; caitanya-maṅgale — ve své knize Caitanya-maṅgala, nyní známé jako Caitanya-bhāgavata; vistāri' — podrobně popisující; kariyāchena varṇana — vylíčil.

Překlad

Pánovy vodní zábavy dopodrobna vylíčil Vṛndāvana dāsa Ṭhākura ve své knize Caitanya-maṅgala (nyní známé jako Caitanya-bhāgavata).