Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.9

Verš

madhya-līlā saṅkṣepete kariluṅ varṇana
antya-līlā-varṇana kichu śuna, bhakta-gaṇa

Synonyma

madhya-līlā — zábavy známé jako madhya-līlā; saṅkṣepete — stručně; kariluṅ varṇana — popsal jsem; antya-līlā — posledních zábav; varṇana — vyprávění; kichu — něco; śuna — vyslechněte; bhakta-gaṇa — ó oddaní.

Překlad

Stručně jsem popsal zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua známé jako madhya-līlā. Nyní se pokusím vyprávět něco z Jeho posledních zábav, známých jako antya-līlā.