Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.85

Verš

sei śloka lañā prabhu svarūpe dekhāilā
svarūpera parīkṣā lāgi’ tāṅhāre puchilā

Synonyma

sei śloka — tento verš; lañā — beroucí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; svarūpe dekhāilā — ukázal Svarūpovi Dāmodarovi; svarūpera — Svarūpy Dāmodara Gosāñiho; parīkṣā lāgi' — aby zkontroloval; tāṅhāre puchilā — zeptal se ho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si ten verš vzal a ukázal ho Svarūpovi Dāmodarovi, aby ho zkontroloval. Potom se ho zeptal.