Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.153

Verš

candraśekhara, tapana miśra, āra sanātana
śuni’ dekhi’ ānandita sabākāra mana

Synonyma

candraśekhara — Candraśekhara; tapana miśra — Tapana Miśra; āra — a; sanātana — Sanātana; śuni' — když slyšeli; dekhi' — když viděli; ānandita — velmi spokojené; sabākāra — všech; mana — mysli.

Překlad

Když Candraśekhara, Tapana Miśra i Sanātana Gosvāmī slyšeli argumenty Śrī Caitanyi Mahāprabhua a viděli Jeho vítězství, byli velice spokojeni.

Význam

Zde je příklad toho, jak by měl sannyāsī kázat. Když šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Váránasí, přišel tam sám, ne s velkým doprovodem. Na místě se však seznámil s Candraśekharou a Tapanou Miśrou a navštívit Jej přišel také Sanātana Gosvāmī. A tak i když tam neměl moc přátel, díky svému mocnému kázání a vítězství v debatách o vedāntské filosofii s místními sannyāsīmi se v této části země velice proslavil, jak bude vysvětleno v dalším verši.