Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.136

Verš

ācārya-kalpita artha, — ihā sabhe jāni
sampradāya-anurodhe tabu tāhā māni

Synonyma

ācārya — Śaṅkarācārya; kalpita — vymyšlený; artha — význam; ihā — toto; sabhe — my všichni; jāni — víme; sampradāya-anurodhe — ale protože patříme k této škole; tabu — přesto; tāhā — to; māni — přijímáme.

Překlad

„Víme, že celá tato hra se slovy pramení ze Śaṅkarācāryovy představivosti, a i když nás to neuspokojuje, přijímáme to proto, že náležíme k jeho škole.“