Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.103

Verš

ihā śuni’ bale sarva sannyāsīra gaṇa
tomāke dekhiye yaiche sākṣāt nārāyaṇa

Synonyma

ihā — toto; śuni' — když slyšeli; bale — promluvili; sarva — všichni; sannyāsīra — māyāvādských sannyāsīch; gaṇa — skupiny; tomāke — Tobě; dekhiye — vidíme; yaiche — přesně jako; sākṣāt — přímo; nārāyaṇa — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Když to māyāvādští sannyāsī uslyšeli, nabyli jisté pokory a oslovili Caitanyu Mahāprabhua jako samotného Nārāyaṇa, kterým, jak se všichni shodli, opravdu byl.

Význam

Māyāvādští sannyāsī se navzájem oslovují „Nārāyaṇa“. Kdykoliv vidí jiného sannyāsīho, vzdají mu úctu tím, že řeknou oṁ namo nārāyaṇāya („Vzdávám ti úctu, Nārāyaṇe“), i když dobře vědí, co je takový Nārāyaṇa zač. Nārāyaṇa má čtyři ruce, a přestože jsou pyšní z představy, že jsou Nārāyaṇa, nedokáží projevit více než dvě ruce. Jelikož jejich filosofie říká, že Nārāyaṇa a obyčejný člověk jsou na stejné úrovni, používají někdy výraz daridra-nārāyaṇa („chudý Nārāyaṇa“), který zavedl takzvaný svāmī, jenž neměl o filosofii vedānty ani ponětí. I když si všichni tito māyāvādští sannyāsī, jež si říkali Nārāyaṇa, nebyli vědomi skutečného postavení Nārāyaṇa, díky jejich odříkání jim Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu umožnil pochopit, že On je samotný Nārāyaṇa. Pán Caitanya je zajisté Nejvyšší Osobnost Božství Nārāyaṇa, který se zjevil jako oddaný Nārāyaṇa, a tak māyāvādští sannyāsī, kteří pochopili, že On je přímo Nārāyaṇa samotný, kdežto oni jsou falešní nafoukaní Nārāyaṇové, k Němu takto promluvili.