Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.32

Verš

īśvara-sārūpya pāya pāriṣada-gaṇa
catur-bhuja, pīta-vāsa, yaiche nārāyaṇa

Synonyma

īśvara-sārūpya — stejné tělesné rysy, jako má Pán; pāya — dostávají; pāriṣada-gaṇa — společníci; catur-bhuja — čtyři ruce; pīta-vāsa — žluté šaty; yaiche — jako; nārāyaṇa — Pán Nārāyaṇa.

Překlad

Jeho společníci mají stejné tělesné rysy, jako má Pán. Všichni mají čtyři ruce a jsou oblečeni do žlutých šatů stejně jako Nārāyaṇa.