Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.213

Verš

śrī-rādhā-lalitā-saṅge rāsa-vilāsa
manmatha-manmatha-rūpe yāṅhāra prakāśa

Synonyma

śrī-rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; lalitā — Její osobní společnice jménem Lalitā; saṅge — s; rāsa-vilāsa — požitek z tance rāsa; manmatha — Amora; manmatha-rūpe — v podobě Amora; yāṅhāra — jehož; prakāśa — projev.

Překlad

Užívá si tance rāsa ve společnosti Śrīmatī Rādhārāṇī, Śrī Lality a dalších. Projevuje se jako Amor všech Amorů.