Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.58

Verš

kalau yaṁ vidvāṁsaḥ sphuṭam abhiyajante dyuti-bharād
akṛṣṇāṅgaṁ kṛṣṇaṁ makha-vidhibhir utkīrtana-mayaiḥ
upāsyaṁ ca prāhur yam akhila-caturthāśrama-juṣāṁ
sa devaś caitanyākṛtir atitarāṁ naḥ kṛpayatu

Synonyma

kalau — ve věku Kali; yam — toho, jehož; vidvāṁsaḥ — učení lidé; sphuṭam — jasně projeveného; abhiyajante — uctívají; dyuti-bharāt — díky přemíře tělesného jasu; akṛṣṇa-aṅgam — jehož tělo není načernalé; kṛṣṇam — Pána Kṛṣṇu; makha-vidhibhiḥ — prováděním oběti; utkīrtana-mayaiḥ — sestávající z hlasitého zpívání svatého jména; upāsyam — předmět uctívání; ca — a; prāhuḥ — řekli; yam — jemuž; akhila — všech; caturtha-āśrama-juṣām — těch, kdo jsou ve čtvrtém životním stádiu (sannyās); saḥ — On; devaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; caitanya-ākṛtiḥ — v podobě Śrī Caitanyi Mahāprabhua; atitarām — nezměrně; naḥ — nám; kṛpayatu — nechť prokáže svou milost.

Překlad

„Prováděním oběti v podobě společného zpívání svatého jména uctívají učení lidé věku Kali Pána Kṛṣṇu, jenž tentokrát není načernalý, neboť se v něm vzedmuly pocity Śrīmatī Rādhārāṇī. Je jediným uctívaným Božstvem paramahaṁsů, jež dosáhli nejvyšší úrovně čtvrtého životního stavu (sannyāsu). Nechť nám tento Pán Caitanya, Nejvyšší Osobnost Božství, prokáže svou nezměrnou bezpříčinnou milost.“

Význam

Tento verš je Dvitīya Śrī Caitanyāṣṭaka 1 ze Stava-māly Śrīly Rūpy Gosvāmīho.