Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.328

Verš

ei saptadaśa prakāra ādi-līlāra prabandha
dvādaśa prabandha tāte grantha-mukhabandha

Synonyma

ei saptadaśa — těchto sedmnáct; prakāra — druhů; ādi-līlāraĀdi-līly (prvního zpěvu); prabandha — téma; dvādaśa — dvanáct; prabandha — témat; tāte — mezi nimi; grantha — knihy; mukha-bandha — úvod.

Překlad

V prvním zpěvu známém jako Ādi-līla se tedy nachází sedmnáct různých témat. Dvanáct z nich tvoří úvod tohoto písma.