Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.298

Verš

advaita-ācārya-gosāñi bhakta-avatāra
kṛṣṇa avatāriyā kailā bhaktira pracāra

Synonyma

advaita-ācārya — Śrī Advaita Prabhu; gosāñi — duchovní mistr; bhakta- avatāra — inkarnace oddaného; kṛṣṇa — Nejvyšší Osobnost Božství; avatāriyā — poté, co sestoupil; kailā — učinil; bhaktira — oddané služby; pracāra — rozšiřování.

Překlad

Śrīla Advaita Ācārya Prabhu se zjevil jako inkarnace oddaného. Je ve stejné kategorii jako Kṛṣṇa, ale do tohoto světa sestoupil, aby šířil oddanou službu.