Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.167

Verš

tomā-sabāra śāstra-kartā — seha bhrānta haila
nā jāni’ śāstrera marma aiche ājñā dila

Synonyma

tomā-sabāra — vás všech; śāstra-kartā — ti, kdo sestavili písma; seha — oni také; bhrānta — pomýlení; haila — stali se; jāni' — aniž by znali; śāstrera marma — podstatu písem; aiche — taková; ājñā — přikázání; dila — dali.

Překlad

„Ve vašich písmech je mnoho chyb a klamných představ. Jejich sestavitelé neznali podstatu poznání, a tak uvedli přikázání, která jsou v rozporu s rozumem a nemohou obstát.“