Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.16

Verš

tabe nityānanda-gosāñira vyāsa-pūjana
nityānandāveśe kaila muṣala dhāraṇa

Synonyma

tabe — potom; nityānanda — Nityānanda; gosāñira — Pána; vyāsa-pūjana — uctívání Vyāsadevy nebo duchovního mistra; nityānanda-āveśe — v extázi jako Nityānanda; kaila — dělal; muṣala dhāraṇa — držící muṣalu, zbraň podobnou pluhu.

Překlad

Nityānanda Prabhu potom zařídil pro Pána Śrī Gaurasundara Vyāsa-pūju neboli uctívání duchovního mistra. Pán Caitanya v extázi, kdy se považoval za Nityānandu Prabhua, držel pluhu podobnou zbraň zvanou muṣala.

Význam

Na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua uspořádal Nityānanda Prabhu v noci za úplňku pro Pána Vyāsa-pūju. Zorganizoval Vyāsa-pūju neboli guru-pūju za pomoci Śrīvāse Ṭhākura. Jelikož je Vyāsadeva původní guru (duchovní mistr) všech, kdo následují védské zásady, nazývá se uctívání duchovního mistra Vyāsa-pūjā. Během Vyāsa-pūji probíhal saṅkīrtan, a když se Nityānanda Prabhu snažil pověsit Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi na krk girlandu, uviděl v Pánu Caitanyovi sám sebe. V duchovním postavení Pána Caitanyi Mahāprabhua a Nityānandy Prabhua neboli Kṛṣṇy a Balarāmy není žádný rozdíl. Oba jsou pouze různými projevy Nejvyšší Osobnosti Božství. Během tohoto zvláštního obřadu mohli všichni oddaní Pána Caitanyi Mahāprabhua pochopit, že Pán Caitanya a Nityānanda Prabhu se od sebe neliší.