Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.116

Verš

nityānanda-gosāñi prabhura āveśa jānila
gaṅgā-jala-pātra āni’ sammukhe dharila

Synonyma

nityānanda-gosāñi — Pán Nityānanda Prabhu; prabhura — Pánovu; āveśa — extázi; jānila — chápal; gaṅgā-jala — vody z Gangy; pātra — nádobu; āni' — poté, co přinesl; sammukhe — před; dharila — postavil.

Překlad

Nityānanda Prabhu Gosāñi tuto extatickou náladu Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua pochopil, přinesl nádobu s vodou z Gangy, která představovala med, a postavil ji před Něho.