Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.7

Verš

adhyayana-līlā prabhura dāsa-vṛndāvana
‘caitanya-maṅgale’ kaila vistāri varṇana

Synonyma

adhyayana-līlā — studentské zábavy; prabhura — Pánovy; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; caitanya-maṅgale — ve své knize zvané Caitanya-maṅgala; kaila — učinil; vistāri — obšírně; varṇana — vysvětlení.

Překlad

Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura popsal Pánovy studentské zábavy velice obšírně ve své knize Caitanya-maṅgala (která se později stala Caitanya-bhāgavatou).

Význam

Šestá až osmá a také desátá až čtrnáctá kapitola Ādi-khāṇḍy Caitanya-bhāgavaty jsou dobré odkazy ohledně studentských zábav Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.