Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.38

Verš

viśvāsere kahe, — tumi baḍa bhāgyavān
tomāre karila daṇḍa prabhu bhagavān

Synonyma

viśvāsere — Kamalākāntovi Viśvāsovi; kahe — řekl; tumi — ty; baḍa — velice; bhāgyavān — požehnaný; tomāre — tobě; karila — udělil; daṇḍa — trest; prabhu — Pán; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Když Advaita Ācārya Prabhu viděl Kamalākāntu Viśvāse smutného, řekl mu: „Máš obrovské štěstí, že tě potrestal Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, Pán Caitanya Mahāprabhu.“

Význam

To je autoritativní posudek Śrī Advaity Prabhua. Jasně vysvětluje, že bychom neměli být nešťastní, když na nás řízením Nejvyšší Osobnosti Božství dolehnou nějaké problémy. Oddaný by měl vždy radostně přijímat štěstí, které mu udělil Nejvyšší Pán, i když se podle našeho názoru může jevit příjemné či nepříjemné.