Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.26

Verš

uṭhila gopāla prabhura sparśa-dhvani śuni’
ānandita hañā sabe kare hari-dhvani

Synonyma

uṭhila — vstal; gopāla — Gopāla; prabhura — Pána; sparśa — dotek; dhvani — zvuk; śuni' — když slyšel; ānandita — radostní; hañā — když se stali; sabe — všichni; kare — dělali; hari-dhvani — zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry.

Překlad

Jakmile Gopāla uslyšel tento zvuk a ucítil dotek Pánovy ruky, okamžitě vstal, a všichni vaiṣṇavové začali radostně zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.