Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.18

Verš

kṛṣṇa-miśra-nāma āra ācārya-tanaya
caitanya-gosāñi baise yāṅhāra hṛdaya

Synonyma

kṛṣṇa-miśra — Kṛṣṇa Miśra; nāma — jménem; āra — a; ācārya-tanaya — syn Advaity Ācāryi; caitanya-gosāñi — Pán Caitanya Mahāprabhu; baise — sedí; yāṅhāra — v jehož; hṛdaya — srdci.

Překlad

Kṛṣṇa Miśra byl jiný syn Advaity Ācāryi. Pán Caitanya Mahāprabhu neustále seděl v jeho srdci.

Význam

Tři ze šesti synů Advaity Ācāryi – Acyutānanda, Kṛṣṇa Miśra a Gopāla dāsa – věrně sloužili Caitanyovi Mahāprabhuovi. Acyuta se neoženil, a proto neměl žádné potomky. Druhý syn Advaity Ācāryi, Kṛṣṇa Miśra, měl dva syny, Raghunātha Cakravartīho a Dola-govindu. Raghunāthovi potomkové dodnes žijí v Šántipuru ve čtvrtích Madan-gópál-páda, Ganakar, Mridžápur a Kumárkháli. Dola-govinda měl tři syny, Cāṅdu, Kandarpu a Gopīnātha. Potomkové Kandarpy žijí v okrese Máldah, ve vesnici Džikábádí. Gopīnātha měl tři syny: Śrīvallabhu, Prāṇavallabhu a Keśavu. Potomkové Śrīvallabhy bydlí ve vesnicích Mašijádára (Mahišadera), Dámukadija a Čandípur. Existuje rodokmen Śrīvallabhovy rodiny počínaje jeho nejstarším synem Gaṅgā-nārāyaṇem. Potomkové nejmladšího syna Śrīvallabhy, Rāmagopāla, dodnes žijí v Dámukadiji, Čandípuru, Šolamári a podobně. Potomkové Prāṇavallabhy a Keśavy žijí v Uthalí. Synem Prāṇavallabhy byl Ratneśvara a jeho synem byl Kṛṣṇarāma, jehož nejmladším synem byl Lakṣmī-nārāyaṇa. Jeho synem byl Navakiśora a druhým synem Navakiśory byl Rāmamohana, jehož nejstarším synem byl Jagabandhu a jehož třetí syn Vīracandra přijal sannyās a instaloval v Katoji Božstvo Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Tito dva Rāmamohanovi synové byli známí jako Baḍa Prabhu a Choṭa Prabhu a byli to oni, kdo zavedli obcházení Navadvíp-dhámu. Úplný rodokmen Advaity Ācāryi v posloupnosti Kṛṣṇy Miśry lze najít v knize Vaiṣṇava-mañjuṣā.