Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.90

Verš

śāstra-dṛṣṭye kaila lupta-tīrthera uddhāra
vṛndāvane kaila śrīmūrti-sevāra pracāra

Synonyma

śāstra-dṛṣṭye — podle pokynů zjevených písem; kaila — dělali; lupta — zapomenutých; tīrthera — poutních míst; uddhāra — odkrývání; vṛndāvane — ve Vrindávanu; kaila — dělali; śrī-mūrti — Božstva; sevāra — uctívání; pracāra — propagaci.

Překlad

V souladu s pokyny zjevených písem odkryli oba Gosvāmī ztracená poutní místa a zavedli ve Vrindávanu uctívání Božstev.

Význam

Místo, kde se dnes nachází Šrí Rádhá-kund, bylo v časech Caitanyi Mahāprabhua pole. Tehdy tam bylo jen malé jezírko, ve kterém se Śrī Caitanya Mahāprabhu vykoupal a prohlásil, že na tomto místě se kdysi nacházel Rádhá-kund. Podle Jeho rad potom Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī Rádhá-kund obnovili. To je jeden ze zářných příkladů toho, jak Gosvāmī odkrývali ztracená poutní místa. Díky jejich snaze byly založeny všechny důležité chrámy ve Vrindávanu. Původně tam bylo postaveno sedm důležitých gaudīya-vaiṣṇavských chrámů: chrám Madana-mohana, Govindy, Gopīnātha, Śrī Rādhāramaṇa, Rādhā-Śyāmasundara, Rādhā-Dāmodara a Gokulānandy.