Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.112

Verš

puruṣottama, śrī-gālīma, jagannātha-dāsa
śrī-candraśekhara vaidya, dvija haridāsa

Synonyma

puruṣottama — Puruṣottama; śrī-gālīma — Śrī Gālīma; jagannātha-dāsa — Jagannātha dāsa; śrī-candraśekhara vaidya — Śrī Candraśekhara Vaidya; dvija haridāsa — Dvija Haridāsa.

Překlad

Šedesátou osmou větví původního stromu byl Puruṣottama, šedesátou devátou Śrī Gālīma, sedmdesátou Jagannātha dāsa, sedmdesátou první Śrī Candraśekhara Vaidya a sedmdesátou druhou Dvija Haridāsa.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v Anubhāṣyi píše: „Je otázkou, zda Dvija Haridāsa byl autorem Āṣṭottara-śata-nāmy. Měl dva syny, Śrīdāmu a Gokulānandu, jež byli žáky Śrīnivāse Ācāryi. Jejich vesnice Káňčana-gadija leží necelých osm kilometrů od stanice Bádžárasáu, páté stanice za Azimgañdžem v okrese Muršidábád (v západním Bengálsku).“