Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 6.17

Текст

юкта̄ха̄ра-виха̄рася
юкта-чеш̣т̣ася кармасу
юкта-свапна̄вабодхася
його бхавати дух̣кха-ха̄

Дума по дума

юкта – регулирано; а̄ха̄ра – ядене; виха̄рася – почивка; юкта – регулирано; чеш̣т̣ася – който работи, за да се поддържа; кармасу – изпълнявайки дълга; юкта – регулиран; свапна-авабодхася – сън и будно състояние; йогах̣йога практика; бхавати – става; дух̣кха-ха̄ – намалява страданията.

Превод

Този, който е регулирал навиците си за ядене, сън, работа и почивка, може да намали всички материални страдания чрез йога практиката.

Коментар

Излишествата във връзка с нуждите на тялото – ядене, спане, самозащита и полов живот – могат да станат препятствия по пътя на йога. Що се отнася до храненето, то ще бъде регулирано единствено когато човек привикне да яде праса̄дам – осветена храна. Според Бхагавад-гӣта̄ (9.26) на Бог Кр̣ш̣н̣а се предлагат плодове, зеленчуци, зърнени храни, мляко и т.н. Хранейки се така, Кр̣ш̣н̣а осъзнатият естествено свиква да не приема храна, която не е предназначена за хора или не е в гун̣ата на доброто. Що се отнася до съня, преданият е винаги внимателен при изпълнение на дейностите си в Кр̣ш̣н̣а съзнание и счита за голяма загуба всяка минута, пропиляна в сън. Авяртха-ка̄латвам – Кр̣ш̣н̣а осъзнатият не може да търпи дори минута от живота си без служене на Бога; затова свежда съня си до минимум. Образец в това отношение е Шрӣла Рӯпа Госва̄мӣ; той е бил непрекъснато зает в служене на Кр̣ш̣н̣а и не е спял повече от два часа в денонощието, а понякога и по-малко. Т̣ха̄кура Харида̄са не е приемал праса̄дам и не е заспивал дори за миг, преди да е завършил своето ежедневно повтаряне на триста хиляди имена с броеницата си. Що се отнася до работата, Кр̣ш̣н̣а осъзнатият не прави нищо извън интереса на Кр̣ш̣н̣а и затова работата му е винаги регулирана и недокосната от сетивно наслаждение. Тъй като няма желание за сетивно наслаждение, той не губи време за светски развлечения. И понеже е регулиран в своята работа, говорене, сън, бодърстване и останалите си телесни дейности, за него няма материално страдание.