Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 16.23

Текст

ях̣ ша̄стра-видхим утср̣джя
вартате ка̄ма-ка̄ратах̣
на са сиддхим ава̄пноти
на сукхам на пара̄м гатим

Дума по дума

ях̣ – този, който; ша̄стра-видхим – правилата от писанията; утср̣джя – отказвайки се; вартате – остава; ка̄ма-ка̄ратах̣ – своенравно действие от похот; на – никога; сах̣ – той; сиддхим – съвършенство; ава̄пноти – достига; на – никога; сукхам – щастие; на – никога; пара̄м – върховния; гатим – стадий на съвършенство.

Превод

Този, който пренебрегва наставленията на свещените писания и действа своенравно, не постига нито съвършенство, нито щастие, нито върховната цел.

Коментар

Както вече беше описано, ша̄стра-видхи, предписанията на ша̄стрите, се предоставят на различните касти и духовни стъпала в човешкото общество. Всеки би трябвало да следва тези правила и предписания. Ако не ги следва и действа по собствена прищявка, движен от похотта, алчността и желанията си, никога няма да постигне съвършенство в живота. Казано другояче, човек, който знае всички тези неща на теория, но не ги прилага в собствения си живот, трябва да бъде считан за най-нисш сред хората. В човешката форма от живото същество се очаква да проявява разум и да следва правилата за издигане на живота до висше ниво; в противен случай то деградира. Но дори да спазва правилата и моралните принципи, ако накрая не успее да разбере Върховния Господ, цялото му знание се обезценява. И дори ако приема съществуването на Бога, но не му служи, всичките му усилия са напразни. Постепенното издигане до Кр̣ш̣н̣а съзнание и предано служене е крайно необходимо; само така може да се достигне висшата степен на съвършенство.

Думата ка̄ма-ка̄ратах̣ е много важна. Този, който съзнателно нарушава правилата, действа, подтикван от похот. Той знае, че нещо е забранено, но го прави. И обратното – знае какво трябва да се направи, но не го прави. Това са своеволни действия. Съдбата на такива личности е да бъдат наказвани от Върховния. Те остават далеч от съвършенството, към което е насочен човешкият живот – пречистване на собственото съществуване. Този, който не следва правилата и предписанията, не може да се пречисти, нито да постигне истинско щастие.