Skip to main content

Бхагавад-гӣта̄ такава, каквато е 16.22

Текст

етаир вимуктах̣ каунтея
тамо-два̄раис трибхир нарах̣
а̄чаратй а̄тманах̣ шреяс
тато я̄ти пара̄м гатим

Дума по дума

етаих̣ – от тези; вимуктах̣ – освободени; каунтея – о, сине на Кунтӣ; тамах̣-два̄раих̣ – от вратите на невежеството; трибхих̣ – на трите вида; нарах̣ – човек; а̄чарати – извършва; а̄тманах̣ – за себето; шреях̣ – благословия; татах̣ – след това; я̄ти – той отива; пара̄м – до върховната; гатим – цел.

Превод

Човек, избегнал трите врати към ада, о, сине на Кунтӣ, извършва дейности, благоприятни за себепознанието, и постепенно достига върховната цел.

Коментар

ПОЯСНЕНИЕ: Всеки трябва да се пази от тези врагове на човека: похотта, гнева и алчността. Колкото повече се освобождава от тях, толкова повече съществуването му се пречиства. Тогава той ще може да следва правилата и предписанията на Ведите. Като спазва регулиращите принципи за човешкия живот, той постепенно осъзнава своята духовна природа. И ако има щастието с тази практика да се издигне до Кр̣ш̣н̣а съзнание, тогава непременно ще постигне успех. Във ведическата литература са предписани начини на действие, които предоставят възможност за пречистване. Целият метод се основава на отказ от похотта, алчността и гнева. Разбирайки този процес, човек може да се издигне до най-висшата степен на себепознание, чиято кулминация е преданото служене. С предано служене освобождението на обусловената душа е сигурно. Затова във ведическото общество съществуват четири социални съсловия и четири стъпала на жизнено развитие, наречени кастова система и система за духовен живот. Има различни предписания за различните касти, или подразделения на обществото, и ако човек ги следва, естествено достига висшата степен на духовно развитие. Тогава несъмнено получава освобождение.