Skip to main content

Шрімад-бгаґаватам (бгаґавата пурана) 3.29.38

Текст

йо ’нтах̣ правіш́йа бгӯта̄ні
бгӯтаір аттй акгіла̄ш́райах̣
са вішн̣в-а̄кгйо ’дгійаджн̃о ’сау
ка̄лах̣ калайата̄м̇ прабгух̣

Послівний переклад

йах̣  —  Він, хто; антах̣  —  всередину; правіш́йа  —  входячи; бгӯта̄ні  —  живі істоти; бгӯтаіх̣  —  живими істотами; атті  —  знищує; акгіла  —  кожного; а̄ш́райах̣  —  підтримка; сах̣  —  Він; вішн̣у  —  Вішну; а̄кгйах̣  —  відомий; адгійаджн̃ах̣  —  той, хто насолоджується всіма жертвопринесеннями; асау  —  той; ка̄лах̣  —  чинник часу; калайата̄м  —  всіх повелителів; прабгух̣  —  повелитель.

Переклад

Господь Вішну, Верховний Бог-Особа, що насолоджується всіма жертвопринесеннями,    —    це чинник часу, повелитель усіх повелителів. Він входить у серце кожної істоти, підтримує кожного і влаштовує так, що одна істота знищує іншу.

Коментар

ПОЯСНЕННЯ: Цей вірш яскраво описує Господа Вішну, Верховного Бога-Особу. Він верховний володар усіх насолод, і всі інші служать Йому. Як сказано в «Чайтан’я-чарітамріті» (Аді 5.14), екале іш́вара кр̣шн̣а    —    єдиний Верховний Господь    —    це Вішну. А̄ра саба бгр̣тйа    —    усі інші суть Його слуги. Господь Брахма, Господь Шіва та інші півбоги    —    це Його слуги. Той самий Вішну входить у серце кожного як Параматма, і Він же влаштовує так, що одна істота знищує іншу.